Content is King

auteur: Mark Nieuwenhuizen
July 8, 2010

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft PriceWaterhouse Coopers de opdracht gegeven om voor kranten te kijken naar nieuwe businessmodellen. Op zich een goed idee en PWC heeft hier zelfs het innovatieve business model canvas van Alex Osterwalder bij gebruikt.

Het probleem bij al deze onderzoeken is dat ze naar mijn mening van de verkeerde uitgangspunten uitgaan of in ieder geval vergeten zijn een aantal voorbereidende vragen te stellen. Nergens staat bijvoorbeeld wat de definitie is van een krant. Een vraag die zeker in deze tijd juist essentieel is.


Het is dezelfde vergeten definitie die men in de muziekindustrie niet heeft onderkend en pas de laatste jaren is gaan ontdekken. Het heeft toch zeker een jaar of vijf gekost eer de platenbazen zich gingen realiseren dat het niet om de CD, dus de drager, ging maar om de content oftewel het liedje zelf in combinatie met de artiest of band als merk.

Compilatie
In dat opzicht is een krant niet zo veel anders. Als we de lijn met de muziek voor het gemak even doortrekken, is een krant in feite niet meer dan een compilatie van artikelen. De content in een krant is deels geschreven door de eigen journalisten, deels van persdiensten als het ANP en Reuters betrokken en voor een deel verzorgd door freelancers. Allemaal producenten van content die een eigen draai aan de nieuwsfeiten geven.

Secties
Het PWC-rapport stelt onder andere dat er misschien gezocht moet worden naar het uitgeven van losse secties zoals alleen de sport samen met artikelen over binnenlandse aangelegenheden. Dat is een begin maar wie de puntjes verder met elkaar verbindt kan niet anders dan tot de conclusie komen dat we nog een niveau dieper moeten. Het is het artikel zelf waar we als nieuwsconsument behoefte aan hebben.

Keuze
Het merk Volkskrant maakt een andere compilatie dan het nieuwsmerk De Telegraaf of het Eindhovens Dagblad. In de keuze van de hoofdreactie klinken politieke kleur door alsmede de waarde die het hecht aan bepaalde onderwerpen. Zo zal een lokale krant meer aandacht hebben voor het directe leefgebied en waarschijnlijk minder kolomruimte vrijmaken voor niet aan Nederland gerelateerd buitenlands nieuws. Als het goed is, kent men in hele grote lijnen het profiel van de lezer en stemt de redactie het aanbod hier op af.

Eigen smaak
Het aanbod waaruit deze redactie kan kiezen is voor een groot deel beperkt door de muren van de redactielokalen terwijl de consument soms op delen een geheel andere keuze zou willen maken. Dat gaat een stap verder dan de heren van PwC in hun rapport adviseren. Uiteindelijk wil de nieuwsconsument van de toekomst zijn nieuwsmedium geheel naar eigen smaak samenstellen. Soms zullen dat inderdaad hele secties van bestaande redacties zijn zoals de Financiële Telegraaf maar die zullen worden aangevuld met bijdrages van bijvoorbeeld columnisten en duidende journalisten over het hele brede spectrum van de pers.

Technologie
Hoewel de drukpers voorlopig nog niet zal verdwijnen, zal de het nieuwsmedium ontegenzeggelijk verder digitaliseren. iPad’s en tablets maar misschien ook wel het televisiescherm zal voor een groot gedeelte de functie van de papieren krant overnemen zoals de het papier ooit de dorpsverteller verving. Het draait in de nabije toekomst tenslotte niet om de drager maar om de content zelf en het vinden van een goede manier om het naar de consument te brengen.

Deze overgang van drager naar content heeft overigens niet alleen betrekking op kranten. Alle massamedia waaronder de televisie zullen te maken krijgen met een vergelijkbare verandering. Consumenten gaan ook hier binnen de kortste keren hun eigen uitzendschema samenstellen uit al de beschikbare programma’s documentaires en shows die productiebedrijven nu aan omroepen leveren. De enige toevoeging die de omroepen nu aan ingekochte content toevoegen zijn slechts de ondertitels.

Category: Marketing | RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

No Comments

Comments are closed.