Trots zijn op éminence grise’

auteur: Mark Nieuwenhuizen
September 6, 2011

Een belangrijk uitgangspunt wanneer je een unieke waarde in een businessmodel om gaat zetten naar een bedrijfsactiviteit, is dat deze wél met autoriteit gebracht moet worden. Hoewel we er tijdens de ontwikkeling van het model vaak een draai van honderdtachtig graden aan geven, hebben mijn klanten vrijwel allemaal een jarenlange ervaring op een bepaald gebied dat we op een andere manier in de markt zetten. Ik laat ze zien dat ze met hun ervaring zich best mogen opstellen als een ‘éminence grise’.

Dat toevallig een klein deel van mijn clientèle – net als ikzelf overigens – ook daadwerkelijk grijze haren heeft, is natuurlijk niet van belang. Het gaat er vooral om dat ze al hun opgedane kennis en ervaring niet hoeven weg te stoppen en hier juist autoriteit aan mogen ontlenen. Hun toegevoegde waarde zit nu juist in die autoriteit die ze hebben ten opzichte van bijvoorbeeld de jongeren in de markt die vaak beter zijn opgeleid maar die de ervaring missen om de lijntjes van die kennis innovatief te verbinden.

Gillende kleuters
Mannen lijken minder moeite te hebben met dit uitgangspunt en hoewel ook hen in het verleden vaak is aangeleerd om zich kleiner voor te doen en hun ervaring te bagatelliseren, kijken vrouwen mij soms als door wesp gestoken aan wanneer ik ze vertel dat ze meer gebruik moeten maken van hun status als éminent grise. Volgens mij ligt dat niet zo zeer in de grijsheid maar in het beeld dat ze over zichzelf hebben. Het hebben van autoriteit en natuurlijk leiderschap is hen helaas niet met de paplepel ingegoten. En dat terwijl juist zij, helaas vaak onderhuids en verborgen, eigenlijk de personificatie van een natuurlijke autoriteit zijn. Kijk eens naar een moeder die een verjaardagsfeestje van een tiental kleuters in een speelparadijs onder controle houdt. Vergelijk dat eens met het gedrag veel vaders als zij hetzelfde proberen te doen. Waar de moeders behoorlijk kalm blijven, zie ik veel vaders óf de kleuter in zichzelf weer ontdekken óf ze proberen het gillende grut als een manager te beheersen. Beide uitgangspunten zijn grappig om te zien maar slechts een enkeling kan in de praktijk aan het natuurlijk overwicht van de moeder tippen.

Naar gedragen
Onlangs vroeg ik een projectmanager slash moeder waarom ze geen moeite had een klas vol gillende tienjarigen onder controle te houden maar ze de grootste moeite heeft om een team van zes volwassenen te sturen. “Ja zeg,” schamperde ze. “Een stel kinderen is heel wat anders dan een stel volwassenen. Als moeder ben ik in die rol gegroeid maar als manager heb ik toch niet de autoriteit over mijn team. De meeste van mijn teamleden hebben daarnaast een veel hogere, vaak universitaire opleiding dan ik.” Mijn directe wedervraag was vervolgens hoe het dan kon dat juist zij de leiding over dit team had gekregen. Als antwoord gaf zij netjes een lijst van waardes die haar directieteam op die positie belangrijker vond dan de academische waardes van haar teamleden. “Gemeten naar die waardes, ben jij dus in de ogen van de directie een autoriteit. Gedraag je daar dan ook naar!” Een week later schrijft ze in telegramstijl: “Geleidt door niet te sturen. Alles valt op z’n plaats.”

Krampachtig
Autoriteit wordt door nog veel te veel mensen gezien als een woord dat direct is gelinkt aan autoritair. Leiden met autoriteit is echter iets fundamenteel anders dan autoritair leiden. In het laatste geval duldt de leider geen enkele tegenspraak terwijl een leider, op wat voor front dan ook, met autoriteit juist open staat voor de suggesties van anderen. Het teken van een authentiek leider is, in tegenstelling tot een krampachtige manager, tenslotte dat het zelf de keuze kan maken een ander te volgen. Andersom, geleidt worden door een autoriteit voelt vrijwel altijd goed terwijl een autoritaire persoonlijkheid bijna per definitie weerstand oproept.

Goed leiderschap heeft niets te maken met mensen onder je hebben of anderen vertellen wat ze moeten doen. Leiderschap wordt niet afgemeten aan salaris, driedelig grijs, een dure auto of een corner-office maar wordt afgemeten aan het vertrouwen dat jij anderen weet te geven dat jouw ideeën goed zijn en waard om uit te proberen. In een reactie op het blog van Jacqeline Fackeldey van FackeldeyFinds.com beschreef ik autoriteit als het vertrouwen kunnen geven dat een jong stukje zaaigoed dat net met het eerste groen boven de aarde uitkomt, ooit zal uitgroeien tot een grote flexibele boom die smakelijke vruchten draagt. Wie voor de eerste keer bij een nieuwe klant aanklopt of binnen een bedrijf met een nieuw idee komt, heeft ook niet meer dan een gekiemd zaadje te bieden maar moet wél het vertrouwen krijgen dat het kan groeien tot een deel van een productieve boomgaard. Dat vertrouwen krijg je alleen maar als je op één of andere manier uit weet te dragen dat je op jouw gebied een autoriteit bent. Dat je al een paar grijze haren hebt, is dan alleen nog maar een voordeel!

{jcomments on}

Category: Marketing | RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

No Comments

Comments are closed.