Richting geven

auteur: Mark Nieuwenhuizen
March 13, 2013

In de afgelopen maand zijn er in journalistiek Nederland twee digitale experimenten op de iPad online gezet. De app DNP is een soort doorstart van de eerder ter ziele gegane krant De Pers en NRC presenteerde haar NRC Reader. Als voormalig journalist, businesstrendwatcher en ontwikkelaar van businessmodellen vallen me na een maand dagelijks gebruik een aantal dingen op.

Al sinds de tablet een redelijke marktpenetratie kent, zie ik zowel uitgevers als lezers zoeken naar modellen die passen bij deze tijd en bij de ontwikkelende technologie. Deze twee initiatieven gaan wat mij betreft de goede kant op omdat ze beter aansluiten bij mijn behoefte als nieuwsconsument. Vorig jaar berichtte ik al dat ik in mijn eigen mediagebruik een verandering zag van gratis nieuws op websites naar goede ‘curated’ content waar dan ook best een prijskaartje aan mag zitten. Ondanks dat ik bedreven ben met RSS-feeds en andere zoekhulpmiddelen is elke tijd die wordt bespaard mij geld waard. Zeker als het ook nog eens in een fraai leesbare en uniforme vormgeving steekt.

DNP200px

iPad-app DNP

Verschillen
Over de vormgeving van beide apps heb ik geen klagen. Die van de NRC ziet er net wat gelikter uit maar dat doet eigenlijk niet ter zake. Ook over de voor beiden nog beperkte hoeveelheid redacteuren ben ik niet ontevreden. Vrijwel allemaal professionele journalisten die betere teksten leveren dan menig blogger of vrijetijdsjournalist. Toch beginnen hier de eerste verschillen op te vallen.

Consistent
DNP is een combinatie van liefdewerk-oud papier met een crowdfund-achtergrond terwijl achter het NRC een uitgever met ervaring zit. Dat laatste kan je in deze tijd behoorlijk tegenwerken en in hun standaard kranten-app is goed te merken dat ze op twee benen proberen te hinken. Bij de Reader weet men de twee bloedgroepen perfect te combineren. Dat heeft als belangrijkste voordeel dat de teksten de consistentie hebben van een medium met goede eindredacteuren. Ik ben nog geen echte storende typo tegen gekomen en de app van de dag is een goede afgerond geheel dat aansluit op de actualiteit.

NRCreader200px

iPad-app NRC Reader

Knipselkrant
De organisatie en de mentaliteit binnen DNP is veel losser en hier zie je goed terug dat DNP als organisatie vooral een platform met een betaalmogelijkheid biedt. De redacteuren hebben voor zover ik weet en lees de volledige verantwoordelijkheid over wat ze publiceren. Ik vermoed dat er geen echte redactievergaderingen zijn en de freelance jorunalisten ook niet gestuurd worden in hun onderwerpen. Die vrijheid heeft natuurlijk voordelen maar de app krijgt daarmee tegelijkertijd ook iets weg van een knipselkrant. Hoewel het in de vorm een eenheid is, mist het die uniformiteit wat mij betreft redactioneel. In mijn ervaring concurreert het op mijn iPad daarom meer met de RSS-feeds op Flipboard dan met krantenapps.

TREND
Wat mij betreft heeft DNP onvoldoende gezien dat de trendbeweging zich meer en meer ontwikkelt richting meer structuur. Het neerzetten van een platform met een betaalmodel is belangrijk maar niet voldoende. Hetzelfde zie je terug bij netwerken en zelfs op social media. Het beschikbaar stellen van een (digitale) ruimte waar willekeurige bezoekers hun gang kunnen gaan in de hoop dat er vanzelf ‘iets’ ontstaat, is een achterhaalde gedachte. De trend van nu gaat steeds meer richting het duidelijker afbakenen van input en het geven van richting binnen die ruimte.

trendcurve_NRCreader_DNP313In dat opzicht zit het NRC met haar NRC Reader beter op de huidige trendlijn. Zij hebben natuurlijk het voordeel dat het geven van richting vanuit een hoofdredactie al in hun natuur zit en zo wordt het credo in de mode dat alles wat oud is ooit weer modern wordt maar weer eens bewezen.

Tags: , , , , , , ,

Category: Trends | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

No Comments

Leave a Reply