Wees een vrouw!

auteur: Mark Nieuwenhuizen
May 11, 2011

In mijn klantenlijst zijn vrouwelijke ondernemers goed vertegenwoordigd. Dat is niet verwonderlijk want anders dan veel mannen, staan zij meer open voor verandering en groei terwijl nog een behoorlijk percentage mannen graag vasthoudt aan hun oude concept en blijven doormodderen in een veranderende wereld.

Eigenschappen die traditioneel aan vrouwen worden toegeschreven zoals zorgzaam, relatiegericht, netwerkend en multitasken passen perfect in het huidige tijdsgewricht en het is vreemd dat dit nog niet heeft geleid tot meer succesvolle vrouwelijke ondernemers en een doorbreking van het glazen plafond. Los van een aantal sociale oorzaken als een grotere behoefte aan flexibel werken, ontdek ik steeds vaker dat er een natuurlijke kracht is waar vrouwen bang voor lijken te zijn terwijl ze dat juist zouden moeten aanscherpen.

Ik heb het in dit geval over de eigenschap om manipulatief te zijn. Vraag aan een willekeurige echtgenoot of zijn vrouw hem ooit handig heeft weten te sturen naar een bepaalde richting, dan komen negen van de tien keer de verhalen los. Vraag je zijn vrouw of zij zichzelf manipulatief vindt, dan volgt vaak een sterke ontkenning en maar zelden een veelzeggende glimlach. Stel je de vraag anders en vraag je of ze hem waar nodig naar haar hand kan zetten, dan is het antwoord vaak positiever.

Manipulatie is in feite niets anders dan de situatie naar je eigen hand zetten maar is helaas bijna tot een scheldwoord verworden. Wie roept dat iemand manipulatief is, bedoelt dat vrijwel nooit op een positieve manier. Tot mijn verwondering lijkt het wel of het bij vrouwen onderling nog sterker is en dat manipulatief genoemd worden, hoger op de schaal van vileine verwensingen staat als viswijf. En dat is eigenlijk vreemd want een situatie naar je hand kunnen zetten, zou toch een zeer positieve eigenschap moeten zijn.

Hier blijkt ook vooral de kracht van woorden en het oordeel dat we hier aan hangen en gelukkig is er inmiddels een woord op de markt gekomen dat, zeker onder vrouwelijke ondernemers, een meer positief beeld geeft van datzelfde naar de hand zetten. Tegenwoordig vertel ik vrouwelijke ondernemers dat ze hun lifehacking-skills beter moeten gebruiken en leren aanscherpen. De enige overredingskracht die ik dan nog moet toepassen, is uitleggen dat lifehacking niets te maken heeft met computers, internet of het werken in de cloud. Lifehacking is uiteindelijk namelijk exact hetzelfde als manipulatief zijn, gebruik maken van de situatie en het proces zo naar je hand zetten dat er gebeurt wat jij wilt.

Slimme vrouwen zijn meesters in het naar de hand zetten van hun partners maar ook die van hun leveranciers of klanten. Ik heb ooit eens een mooie vrouw een prachtige deal zien maken door haar vrouwelijkheid in de strijd te gooien en net even een knoopje extra open te houden. De man die zijn ogen natuurlijk niet van haar af kon houden en nog meer bedwelmd raakte toen zij even zijn arm aanraakte, ging gewillig mee in een riskante deal. Sommigen vinden dit misschien een afkeurenswaardige tactiek maar ik vond het een geweldige inschatting van de vrouw. Ze wist namelijk haar opponent op die manier eenvoudig overtuigen en de deal bleek later ook voor beide partijen winstgevend. In mijn optiek zette ze met haar manipulatie slechts de situatie naar haar hand door handig in te spelen op zijn mogelijke seksistische gedachtes. Is dit welbeschouwd veel anders dan de mannelijke consultant die in zijn net te grote BMW bij de klant komt voorrijden?

Ik schreef het eerder al. Ik geloof niet in vrouwen met ballen of dat dames de tactieken van heren moeten kopiëren om als ondernemer of als leidinggevende succesvol te zijn. Ik ben van mening dat iedereen juist die eigenschappen moet gebruiken die het meest sterk in het DNA, in de cultuur en in de persoonlijkheid zijn ingebakken. Bij veel vrouwen herken ik onderhuids een enorm sterke kracht die door de masculine cultuur van de afgelopen eeuwen sterk is onderdrukt. Gelukkig zijn er ook steeds meer vrouwen die de natuurlijke eigenschap om met souplesse en eerlijkheid de wereld naar hun hand te zetten. Deze manipulatieve kracht zet ik dan ook graag in als ik met ze op zoek ga naar een nieuw businessmodel. En wat mij betreft verschuilen we ons dan ook niet langer onder vage Engelse termen als lifehacking maar zijn ze gewoon trots dat ze manipulatief zijn.

 

{jcomments on}

Category: Marketing | RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

No Comments

Comments are closed.