Slechte moeder

auteur: Mark Nieuwenhuizen
February 13, 2012

Onlangs zat ik in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk om met de dokter te praten over mijn eigen moeder. Naast mij zat een jonge moeder met haar zoon van een jaar of zes. Zijn arm hing losjes in een van een theedoek gemaakt mitella en aan zijn betraande gezicht was goed te zien dat het behoorlijk pijn moest doen. Zijn moeder vertelde dat hij tijdens het schaatsen was gevallen en misschien zijn pols wel had gebroken. Daar moest de dokter maar even naar kijken.

Ik keek haar met enige verachting aan want welke echte moeder heeft nou een dokter nodig om te bepalen of zijn pols was gebroken. Ze had toch zeker wel een paar boeken in huis hoe je met dit soort ongelukken om dient te gaan en als je een beetje goed zoekt, zijn er met Google vast filmpjes te vinden hoe je zelf een gebroken pols op de juiste manier met gips fixeert. Het simpele feit dat ze daar een arts voor nodig had, leek mij voldoende bewijs dat zij hopeloos faalde in het ouderschap.

Soelaas bieden
Natuurlijk is het bovenstaande verhaal voor een groot deel uit mijn duim gezogen al zat ik wel degelijk in een wachtkamer met een moeder en haar zoon die op het ijs was gevallen. Het is echter onzin om te veronderstellen dat het slecht ouderschap is wanneer ze een medisch probleem niet zelf op kan lossen en zij de hulp van een professional inschakelt. De arts kan tenslotte binnen een minuut zien of het gebroken is of gekneusd en kan waar nodig snel de juiste fixatie aanbrengen of doorsturen naar de gipspoli van het ziekenhuis. Hij of zij heeft er tenslotte jaren voor gestudeerd en heeft de ervaring om een probleem snel op z’n merites te beoordelen en daar professioneel naar te handelen. Natuurlijk, in uiterste nood zou internet en een EHBO-doos tijdelijk soelaas kunnen bieden maar iedereen is het erover eens dat je nu eenmaal niet alles uit een boekje of een cursus kan halen.

Met verachting
Gek genoeg is dat wél wat we van zelfstandig ondernemers verlangen als ze tegen een probleem aanlopen. De site van managementboek.nl maar ook mijn eigen tijdlijn op twitter staat vol met praktische adviezen en aankondigingen van workshops hoe ondernemers een tegenvallende groei of een daling in de omzet aan moeten pakken. We verwachten van professionals in hun eigen vak dat ze ook nog eens deskundig zijn in de diagnose van problemen en het ontwerpen van een aangepast businessmodel. Wie dat na een workshop, boek of cursus niet snel even bij zichzelf oplost, wordt blijkbaar met enige verachting aangekeken en ontdaan van het predicaat goed ondernemerschap.

Net als dat het onzin was om de moeder te veroordelen om naar de dokter te stappen, is het onzin om van een ondernemer te verwachten dat hij of zij een professional is in het omgooien van het eigen businessmodel. Heel simpel gezegd, is eigenlijk niemand in staat zichzelf én objectief, én van een afstand en vanuit verschillende perspectieven te bekijken. In de oude economie was het misschien nog mogelijk om aan het begin een businessmodel te kiezen en daar decennia aan vast te houden maar op dit moment verandert alles steeds dermate snel dat je in sommige vakgebieden om de paar jaar toch echt het roer om moet gooien.

Specifieke vaardigheid
Eén van de belangrijkste eigenschappen van een goede ondernemer is continuïteit en een gestage groei behouden. Dat is een fundamenteel andere en zelfs tegenovergestelde ondernemersvaardigheid als het bedenken van nieuwe uitgangspunten. Ik wil zelfs zo ver gaan dat innovatie om een hele andere persoonlijkheid vraagt dan om een bedrijfsmodel gezond en duurzaam uit te bouwen. Bij een grote onderneming is dat misschien nog te splitsen in twee verschillende afdelingen maar dat is een luxe die de meeste zelfstandig professionals en ondernemers in het MKB zich niet kunnen veroorloven. Alleen al om die reden is het, net als bij de arts, juist heel verstandig om niet zelf te gaan lopen rotzooien met boekjes en workshops maar voor die voorkomende gevallen dat je in cirkeltjes blijft draaien, een professionele buitenstaander en innovator als ik in te huren.

Tags: , , , ,

Category: Marketing, Praktijkverhalen | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

No Comments

Leave a Reply